shape
shape

Grup Eğitimi

GRUP EĞİTİMİ NEDİR? 

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini ,grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Engelli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri   için gerekli uygun davranışlarda bulunamamaları yer almaktadır..Var olan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine getirebilmek için grup çalışmaları yapılmaktadır.

GRUP ÇALIŞMALARINDAKI AMACIMIZ;

Öğrencinin;

*Öz bakım becerilerini geliştirmek
*Yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğretmek
*Komut alma ve sıra almayı öğretmek
*Özgüven ve sorumluluk gibi kişilik  gelişimini desteklemek.
*Toplumsal kuralları öğretmek ve uygulamalı bir şekilde  hayata hazırlamak
*Sosyal davranışlar kazandırmak
*Öğrencimizin günlük yaşam içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak
*Bireysel eğitime destek verip genellemede bulunmasını sağlamak
*El göz koordinasyonu geliştirici etkinliklerle (sanat, ince ve kaba motor beceriler) gelişimi desteklemek.
*Sanat, müzik, oyun, drama, anadili etkinlikleri ile çocuğun gelişimini desteklemek.
*Bilgisayar destekli eğitim verilmektedir.

ÇOCUK NE ZAMAN GRUP EĞİTİMİ ALMALI?
Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin başlangıcında oluşturulur. Bu içerik oluşturulurken çocukların bireysel özellikleri bireysel eğitim programları (BEP) dikkate alınır.
Çocuğun hazır oluşu veya farklı bir şekilde grup eğitimine katılması gibi durumlarda gerekli uygun koşullar yine bireysel öğretmeniyle ve aile ile yapılan ortak görüşmeler sonucunda değerlendirilerek bir sonuca varılır.
Grup eğitimi -eğer varsa-çocukların devam ettiği kreş ya da okuldaki davranışları hakkında fikir vereceğinden önemlidir. Çünkü grup eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile işbirliği daha sağlıklı olmakta ve böylece okuldaki davranış problemleri daha kolay azaltılmakta, olumlu davranışları görülerek çocuğun kendine güven duyması sağlanmaktadır.