shape
shape

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

 • Anasayfa
 • Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

ORTOPEDİK ENGEL: Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedenle, iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye ortopedik engelli, bu duruma yol açan durumlara ise ortopedik engel denir. Her anne baba, dünyaya getirdiği çocuğun sağlıklı olmasını ister. Bir sebeple çocuk eğer engelli olursa ve destek eğitime ihtiyaç duyarsa eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturabilecek seviyede olmalıdır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
Aileden gelen kalıtsal hastalıklar hariç, bir takım ihmaller, tecrübesizlikler, bilgi eksiklikleri vb. gibi nedenlerden kaynaklanan engelin hemen tamamı önlenebilir ya da kontrol altına alınabilir. Çocuğunuzun bedensel yetersizliğinin onun tüm gelişimini olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Çocuk eğer emeklemiyor, yürüyemiyor veya oturamıyorsa çevresiyle ilgisi buna bağlı olarak sınırlı kalacaktır. Çocuğunuzun bedensel yetersizliği onun tüm yaşamını olumsuz yönde etkilememesi için, en ufak bir şüphede ilgili sağlık merkezine başvurarak erken tanılama ve müdahale ile hem kendinizin hem de çocuğunuzun ömür boyu sürecek mutsuzluğunu engelleyebilecektir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır. Bedensel engelli bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğinden hareketle Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programına duyulan ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır. Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak fonksiyonel kapasitelerini artırmak suretiyle günlük yaşamdaki bağımsızlıklarını maksimize etmek için eğitim ihtiyaca göre çok iyi planlanmalıdır. Planlanan programın uzman fizyoterapistlerce düzenli, periyodik ve ısrarlı uygulanması gerekmektedir. Tedavi sürecinde aile bilgilendirilmeli onlarında tedaviye verilen ev programlarını düzenli olarak uygulamak suretiyle katkıları sağlanmalıdır. Tedavi sürecinde ilerlemeler ve programdan sapmalara bağlı olarak gerekli düzenlemeler yapılmalı fizyoterapisti tarafından yapılacak gerekli değerlendirmelerle programa gerekli ilave ve çıkarımlar yapılmalıdır.

PROGRAMIN DÜZEYİ
Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak her birey ayrı değerlendirilmeli ve her bireye özel onun ihtiyacına göre tedavi programı hazırlanmalıdır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
  2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,
  3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
  4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
  5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
  6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
  7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) hareketlerini geliştirmeleri,
  8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
  9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
  10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

YÜRÜTEÇ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Günümüzde rehabilitasyon alanında son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, fiziksel engeli olan insanlara temel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilmeleri için büyük fırsatlar sunmaktadır.
YÜRÜTEÇ EĞİTİM KURUMUyeni rehabilitasyon anlayışıyla kurulmuş bir fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezidir. Tıp alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ülkemize rehabilitasyonda yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen YÜRÜTEÇ EĞİTİM KURUMUNUN amacı, toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir. Böylece sürekli araştıran, mesleki eğitimlerle bilgilerini güncelleyen, yurt içindeki ve yurtdışındaki kongreleri, toplantıları takip eden, yenilikçi ve dinamik Yürüteç Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ekibi, bütün çalışmalarını etik kurallar çerçevesinde, titizlikle gerçekleştirir.
Rehabilitasyon alanında dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden YÜRÜTEÇ EĞİTİM KURUMU etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ileri rehabilitasyon sistemlerini ülkemize getirerek, merkezimizde uygulamakta bu vesile ile yüzlerce fiziksel engelli bireyimizin tedavisini başarılı bir şekilde yapmanın haklı gururunu yaşamaktadır.