shape
shape

Eğitimler

Bireysel Eğitim

Kurumumuzda bireyin ihtiyaçları belirlendikten sonra bireye özgü eğitim programı hazırlanıp öğretmeni ile bire bir uygulanması esasına dayanan derslerdir.

Günlük Yaşam ve Özbakım Eğitimi

Günlük yaşamda bireyin ihtiyaç duyduğu; kişisel bakım, temizlik alışkanlığı, tuvalet kontrolü, giyinme-soyunma ve yemek yeme becerileri ile davranış kontrolü gibi konuların bireye kazandırılabilmesi amacıyla verilen eğitimdir.

Kavram ve Beceri Eğitimi

Bireyin günlük yaşamını ve sosyal hayatını sürdürmesine yönelik kavramlar ile günlük yaşam becerilerinin gelişimini amaçlar.

Okul Öncesi Eğitim

Çocuklarımızın okul öncesi dönemde okula hazırlık aşamasında ihtiyaç duyabileceği kavram, beceri ve çalışmaların tümüdür.

Okuma – Yazma Eğitimi

Okuma-yazma düzeyindeki bireylere varsa eğer okulu ile işbirliği içinde düzenlenen akademik çalışmalardır.

Okul Dönemi Destek Eğitimi

Okula giden bireyin devam ettiği okulundaki eğitimciler ve kurumumuz öğretmenleriyle birlikte ailenin de katılımını sağlayarak hazırlanan çocuğumuzun akademik eksiklerinin giderilmesi için desteklenmesi amaçlanan destek eğitim programıdır.

Konuşma Eğitimi

Kurumumuzda konuşma bozukluğu olan öğrenciler için kekemelik eğitimi, nefes ve dil – dudak egzersizlerinin yanı sıra artikülasyon çalışmalarının da yer aldığı eğitim programımızdır.

İşitme

İletişimdeki zorluk sosyal ve duygusal gelişimi de olumsuz etkiler ve çocuğun utangaç ve içekapanık olmasına neden olur. Çocuğun işitme kalıntılarından ve teknolojik gelişmelerden destek alarak seslerin ayırt edilmesini sağlamak suretiyle iletişimdeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması suretiyle akademik ve sosyal başarının kazandırılması amacıyla İşitme problemi yaşayan çocuklar için düzenlenmiş özel eğitim uygulamalarımızdır.

Fizyoterapi Eğitimi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı; herhangi bir nedenle oluşan bedensel yetersizliğe ve limitlenmiş fonksiyonel kapasiteye sahip bireylere, fizyoterapistin uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri sonucunda planlayıp uyguladığı bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarını kapsar.

Yarım Günlük ve Seanslık Grup Eğitimi

Aynı gelişim basamağındaki çocukları bir araya getirerek düzenlenmiş aktif ve eğlenceli sosyal ortam hazırlayan, kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı drama grupları, iletişim ve oyun grupları, beceri ve yeteneklerini geliştirici resim ve müzik faaliyetlerinin yapıldığı eğitimin amacı sosyal entegrasyonu artırmak ve sosyal ortamda öğrenmelerini sağlamaktır. Her yıl anneler gününde ve dünya engelliler gününde düzenlediğimiz gösterilerle çocuklarımız yaptıkları çalışmaları ve hazırladıkları etkinlikleri tüm halkımıza sunma imkânı buluyor. Bizlere ve izleyenlere çok duygusal anlar yaşatıyorlar.

Psikolojik Danışmanlık

Engelli bireye sahip olmanın ne demek olduğunu biliyoruz.Bu sebeple gerekli durumlarda hem öğrenciye hem de aileye psikolojik danışmanlık hizmeti vermek suretiyle,içinde bulunulan sorun alanlarıyla ilgili olarak alternatif çözümler üretip, kişinin ve ailesinin durumu kabullenmesi ve ne zaman nasıl davranılması gerektiği hususunda tutarlığın sağlanması hedeflenmektedir.

Aile Eğitimi

Ailenin bilinçlenmesi bireye doğru davranış yaklaşımında bulunması ve bireyin gereksinimlerine göre uygun hizmetlerin geliştirilmesi tedavi ve eğitim sürecinde nasıl katkıda bulunabileceği hususunda bilgilendirilme süreçlerini kapsar.

Yardımcı Tedavi ve Eğitim Metotlarımız

Hidroterapi : Suyun stimülan ve kaldırma kuvveti etkisinden yararlanmak suretiyle rehabilitasyon sürecini hızlandırmak için tedavi amaçlı fizyoterapist eşliğinde zayıf kas gruplarının kuvvetlendirilmesi amacıyla yapılan uygulamadır.

Refleksoloji : Vücuttaki gerilimi almak, nörolojik hastalıklarda tedaviye destek olmak ve bedendeki serbest enerji akışını sağlamak amacıyla, ayaklarda ve ellerde belirli noktalara uygulanan bir masaj tekniğidir. Tamamlayıcı tıp kategorisinde yer alan Refleksoloji, kurumumuzda kullanılan etkili ve zararsız bir yöntemdir.

Kinezyoband Tekniği : Birçok ağrılı ve fonksiyon kaybı olan ortopedik ve nörolojik durumlarda kullanılmaktadır. Çeşitli renkleri olan bu bantlar: Kaslara destek olur, zayıflamış kaslarda kas gücünü arttırır, kas yoğunluğunu azaltır,kasların aşırı kasılmasını ve gerilmesini azaltır ,eklem hareket açıklığını arttırır ve ağrıyı azaltır, eklem problemlerinin düzeltilmesinde etkilidir, kas ağrılarından vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olmaya kadar pek çok soruna yan etkisi olmayan çözümler sunmaktadır.